Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatel:  ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, 671 81, Znojmo

Firma je vedena u rejstříkového soudu v Brně pod spisovou značkou C 6280.

A. Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy Elnas s.r.o.. Následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu ELNAS jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení přijetí objednávky.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu ELNAS, kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech, viz Ochrana osobních údajů.

C. Platební podmínky

Zboží bude zaplaceno

1. Převodem z účtu na náš účet: KB Znojmo, č.ú: 11601741/0100 (IBAN CZ4401000000000011601741). Jako variabilní symbol uvádějte číslo zálohové faktury, která Vám bude zaslána po objednání zboží. Zboží bude dodáno až po zaplacení (resp. po připsání kupní ceny na náš účet).

2. Dobírkou – při doručení zboží přepravní službou Geis Parcel (dále jen GP). Zboží se platí hotově přímo přepravci při převzetí zboží spolu s cenou dopravy.

D. Dodací podmínky

1. Zboží je doručováno v demontovaném stavu. Dodavatel nezajišťuje montáž.

2. Zboží lze odebrat

 • osobně
 • bude doručeno přepravní službou GP

3. Ceník za dopravné (ceny vč. DPH)  Viz. „Doprava a platby“ v menu hlavní strany

 • Doprava přepravní službou GP

Pro distribuci všech druhů zboží z našeho internetového obchodu, kromě skleněných sprchových koutů a zástěn, využíváme balíkovou službu GEIS PARCEL. Skleněné sprchové kouty a zástěny zasíláme službou GEIS CARGO. Zboží je posíláno na dobírku a jeho cena se tak platí přímo přepravci při převzetí zboží spolu s cenou dopravy. V ceně tohoto způsobu dopravy je započítána i dobírka. Termín dodání zboží Vám sdělíme v potvrzení objednávky. Potvrzení obdržíte následující pracovní den po vystavení objednávky.

Dodávka v Česku: Objednávka do 5.000 Kč  =  cena dopravy činí 150 Kč, bez rozdílu velikosti a hmotnosti zásilky

Objednávka nad 5.000 Kč  =  ZDARMA  po celém území ČR

Dodávka na Slovensko: cena dopravy činí 594 Kč, bez rozdílu velikosti a hmotnosti zásilky

 • Osobní odběr zboží

Osobní odběr je možný po zaplacení zálohové faktury a připsání částky na náš účet na adrese sídla dodavatele Elnas s.r.o., Oblekovice 394, 671 81, Znojmo

4. Zboží je doručováno vždy jen před dům. Řidič jezdí bez závozníka, proto není schopen zboží stěhovat po domě, či patrech.

E. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s Reklamačním řádem internetového obchodu Elnas a právním řádem platným v ČR.

2. Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek Reklamačního řádu.

3. Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím,

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno u provozovatele internetového obchodu ELNAS.

Zaručujeme Vám, že v našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v naší nebo kterékoliv kamenné prodejně, a které jsou v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.

Na zboží objednané a zakoupené na stránkách http://eshop.elnas.cz/ poskytujeme zákonnou záruku v délce 24 měsíců od doby dodání zboží, případně záruku delší, uvedenou u jednotlivých výrobků. Při nákupu podnikatelským subjektem je délka záruky určena záručním listem u jednotlivých výrobků.

 • Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním
 • Při uplatnění reklamace musí kupující prokázat, že reklamované zboží pochází od prodávajícího. K tomuto účelu doloží kupující ke kompletnímu balení reklamovaného zboží originál nebo kopii prodejního dokladu (faktura, daňový doklad).
 • Prodávající neodpovídá za takové vady, které vzniknou nešetrným zacházením, násilným zacházením, neodbornou manipulací a neodborným ošetřováním ze strany kupujícího. Záruka se též nevztahuje na závady vzniklé použitím v podmínkách, které nejsou běžné u daného typu výrobku a závady vzniklé působením živlů.
 • Pokud je zboží dodáno přepravcem s poškozeným obalem a má-li kupující při převzetí podezření, že zboží vykazuje vady, vyhotoví kupující na místě s přepravcem písemný zápis o reklamaci zboží a nechá je odeslat  zpět dodavateli (následně o této skutečnosti informujte dodavatele).
 • Při uplatnění reklamace na vadu zboží je prodávající povinen prověřit, zda se jedná o vadu odstranitelnou. Pokud se jedná o vadu neodstranitelnou může prodávající zboží vyměnit, poskytnout slevu nebo vrátit kupujícímu plnou kupní cenu a to dle dohody obou stran.
 • Pokud se jedná o vadu odstranitelnou, postupuje prodávající tak, že odstraní na své náklady zjištěnou vadu. Vadu odstraní bez zbytečného odkladu a s řádnou péčí, nejpozději však do 30 dnů od převzetí oprávněné reklamace. Pokud nebyla věc ještě použita může kupující dle svého uvážení tuto věc vyměnit. V případě, že je vadná pouze součást věci, má kupující právo na výměnu této součásti a nikoli celé věci.
 • Po uplynutí 24 měsíční záruční doby zaniká odpovědnost prodávajícího za vady zboží, které nebyly v této lhůtě u prodávajícího zákazníkem uplatněny. V případě provedené záruční opravy se záruka na zboží prodlužuje o dobu, po kterou v důsledku jejího provádění nemohl zákazník zboží řádně užívat.

Reklamaci lze uplatňovat u prodávajícího, u kterého bylo zboží koupeno, a to:

 • písemně na adrese:

ELNAS s.r.o., Oblekovice 394, 671 81, Znojmo

V písemném oznámení o vadách (reklamaci) je nutno uvést číslo objednávky (je zasíláno s potvrzením objednávky) a popsat zjištěné vady tj. uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. K písemné reklamaci je nutné ve všech případech přiložit kopii faktury nebo jiného daňového dokladu včetně kompletního balení reklamovaného zboží.

Informace k reklamaci lze získat:

 • prostřednictvím e-mailu: info@elnas.cz  nebo  shop@elnas.cz
 • nebo nás můžete kontaktovat na tel. čísle: +420 515 220 126515 220 126

F. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním neporušeném obalu prokazatelně zaslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající dle zákona do 30-ti dnů vrátí zákazníkovi odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

G. Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující daňový doklad.

2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné, viz Ochrana osobních údajů v menu hlavní stránky.

3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

5. Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

H. Práva a povinnosti kupujícího

1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.

2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

3. Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.

4. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Elnas s.r.o., provozovatel tohoto elektronického obchodu, si je vědom skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů, charakter osobních údajů. Provozovatel prohlašuje, že si je vědom důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům. Společnost disponuje mnohými operačními funkcemi pro ochranu důvěrných a osobních informací.

Elnas s.r.o. neshromažďuje žádná osobní data, která by mohla identifikovat specifickou osobu, kromě případů, kdy osoba sama poskytne tato data dobrovolně. Takováto data mohou být získána v případě, kdy se osoba dobrovolně zaregistruje za účelem využívání služeb serveru http://eshop.elnas.cz/, účastní se hlasování atd. Jakékoliv osobní informace identifikující konkrétní osobu nebudou předány ani prodány třetí straně, kromě případů kdy na to uživatel bude upozorněn v době sběru dat.

Elnas s.r.o. si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např. měření návštěvnosti apod. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskusních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek, mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a společnost  Elnas s.r.o. za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Na žádost uživatele podnikne Elnas s.r.o. veškeré finančně přiměřené kroky k odstranění všech osobních dat daného uživatele.

J. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného uvedenou v katalogu internetového obchodu ELNAS, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

3. Účastníci se výslovně ve smyslu § 262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména § 409 a následujících.